สมาร์ทเบรน & เซ็นส์แมธ สาขาพนัสนิคม


สมาร์ทเบรน จินตคณิต หลักสูตรพัฒนาสมอง สำหรับเด็ก 5-13 ปี เซ็นส์แมธ คณิตศาสตร์อัจฉริยะ สำหรับ อนุบาล 1-มัธยม 3

Get Adobe Flash player

หลักสูตร สมาร์ท เบรน จินตคณิต มี 10 ระดับ คือ

ระดับที่ 1-2 Basic

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมองทั้งสองข้าง สอนให้รู้จักและคำนวณตัวเลขโดยใช้ลูกคิดในการบวก-ลบ ตัวเลข เรียนรู้เทคนิคการคำนวณตัวเลขโดยใช้การจินตภาพลูกคิด และการคิดเลขตามคำบอก (Dictation) เบื้องต้น

ระดับที่ 3-4 Elementary

เรียนรู้เทคนิคการคำนวณตัวเลขโดยการใช้ลูกคิดในการคูณ-หาร การคำนวณตัวเลขโดยการจินตภาพลูกคิดในการบวก-ลบ และการคิดเลขตามคำบอก (Dictation)

ระดับที่ 5-6 Intermediate

เรียนรู้เทคนิคกาคำนวณตัวเลขโดยการจินตภาพลูกคิด รู้จักการสร้างภาพขึ้นในสมอง และการใช้จิตใต้สำนึกคำนวณตัวเลข ทั้ง บวก ลบ คูณ หาร ได้อย่างถูกต้อง

ระดับที่ 7-8 Higher

จากการฝึกฝนและอบรมในระดับนี้ เด็กจะมีสมาธิอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเด็กสามารถคำนวณตัวเลข 5-6 หลัก 10 บรรทัด ในการบวก ลบ คูณและหาร ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ระดับที่ 9-10 Advance

เด็กในระดับนี้จะเป็นเด็กที่มีประสิทธิภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เขาจะมีความพร้อมในการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา จากการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ด้วย 10 หลักสูตรมาตรฐานนี้ ถือเป็นการสร้างเยาวชนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติในอนาคตได้อย่างแน่นอน

 

Copyright © 2023 School's Fun  Rights Reserved.