สมาร์ทเบรน & เซ็นส์แมธ สาขาพนัสนิคม


สมาร์ทเบรน จินตคณิต หลักสูตรพัฒนาสมอง สำหรับเด็ก 5-13 ปี เซ็นส์แมธ คณิตศาสตร์อัจฉริยะ สำหรับ อนุบาล 1-มัธยม 3

Get Adobe Flash player

สมาร์ทเบรน สาขาพนัสนิคม จ.ชลบุรี ได้ก่อกำกำเนิดเกิดขึ้น เนื่องจากอยากมีส่วนร่วมตามวัตถุประสงค์ของสมาร์ทเบรน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: สมาร์ท เบรน สาขาพนัสนิคม

ในโลกของเทคโนโลยีปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่าจะเข้ามามีบทบาทใน ชีวิตของมนุษย์ในด้านคำนวณเกือบทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีสิ่งเร้นลับที่ไม่สามารถคำนวณ หรืออธิบายได้ นั่นคือกลไกการทำงานของระบบสมองของมนุษย์ ที่ไร้ขีดจำกัดนั่นเอง การคิดเลขในใจหรือการจินตภาพในการคำนวณ เป็นระบบการศึกษาที่สามารถกระตุ้นให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านสมอง ดีขึ้น สูงขึ้น ซึ่ง สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ นักการศึกษาและบรรดาผู้ปกครองได้ให้ความสำคัญต่อหลักสูตร การใช้จินตภาพในการคำนวณมากขึ้นมีนักเรียนจำนวนมากสมัครเข้าเรียนใน หลักสูตรนี้โดยเรียนรู้ถึงการใช้ลูกคิดญี่ปุ่นที่พัฒนามาจากลูกคิดจีนโบราณ

จุดมุ่งหมายของ สมาร์ท เบรน คือ การนำเสนอแนวทางในการศึกษาที่น่าสนใจ และมีชีวิตชีวาเพื่อ การพัฒนาสมาธิ ความคิด ความจำ การอ่านและการเขียน ซึ่งช่วยให้เด็กมีความเชื่อมั่นในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้ด้วยตนเอง

ที่สมาร์ท เบรน การฝึกทักษะของเด็ก จะช่วยให้เด็กมีความฉลาดรอบรู้มากขึ้น คำแนะนำที่เป็นขั้นเป็นตอน จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และช่วยให้เด็กมีความสามารถพิเศษในการใช้สมอง

อ่านเพิ่มเติม: เกี่ยวกับสมาร์ท เบรน

Copyright © 2022 School's Fun  Rights Reserved.