สมาร์ทเบรน & เซ็นส์แมธ สาขาพนัสนิคม


สมาร์ทเบรน จินตคณิต หลักสูตรพัฒนาสมอง สำหรับเด็ก 5-13 ปี เซ็นส์แมธ คณิตศาสตร์อัจฉริยะ สำหรับ อนุบาล 1-มัธยม 3

Get Adobe Flash player

เป็นหลักสูตรหลัก ของสถาบัน Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic

อ่านเพิ่มเติม: Sense Math

เป็นหลักสูตรเสริม ของสถาบัน Sense Math เป็นการสอนแก้โจทย์ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถม 1 ถึงมัธยม 3

อ่านเพิ่มเติม: Math Mania

เป็นหลักสูตรเสริม ของสถาบัน Sense Math เป็นการเสริมสร้างเชาว์ปัญญา การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

อ่านเพิ่มเติม: Math Magic

เป็นหลักสูตรเสริม ของสถาบัน Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึงประถม 6 มีวิธีสอนตามทฤษฎีแห่งการฝึกฝน (Drill Theory)

อ่านเพิ่มเติม: Math Mental

เป็นหลักสูตรติวสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ ของ สสวท. มีระดับชั้นประถม 3 , ระดับชั้นประถม 6

Copyright © 2023 School's Fun  Rights Reserved.